• Tầng 5, 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • 1900636681
Những gói sản phẩm với quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng

BSH - BẢO HIỂM DU LỊCH

BẢO HIỂM DU LỊCH

BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC

Quyền lợi bảo hiểm

  • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BSH trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, BSH sẽ trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng tỷ lệ thương tật trả tiền bảo hiểm”.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, BSH sẽ trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.