• Tầng 5, 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • 1900636681
Những gói sản phẩm với quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng

FWD Bộ đôi tài sản

FWD BỘ ĐÔI TÀI SẢN

Giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp tăng trưởng tài sản để bạn bảo vệ "tài sản vô hình" quý giá
Khi còn trẻ, khát vọng của chúng ta là xây dựng nền tảng tài chính, mở đường cho những thành tựu trong tương lai. Chúng ta đã trải qua nhiều thử thách để đạt được điều đó. Nhưng khi đã có thành tựu, phải chăng đã đến lúc chúng ta để tài sản mình dày công gây dựng tự sinh sôi, và tập trung bảo vệ “tài sản vô hình” quý giá – gia đình của bạn?

FWD Bộ đôi tài sản là giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp tăng trưởng tài sản để bạn bảo vệ "tài sản vô hình" quý giá.
  

Số tiền bảo hiểm tự động tăng mỗi 3 năm
Số tiền bảo hiểm tự động tăng 15% mỗi 3 năm và không tăng phí bảo hiểm cơ bản, không cần thẩm định sức khỏe, giúp giá trị bảo vệ luôn tăng trưởng theo thời gian.

  

Danh mục cổ phiếu chuyên biệt theo ngành
Danh mục cổ phiếu kết hợp tối ưu các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao và ổn định - Bất động sản, Tài chính ngân hàng và Tiêu dùng, giúp tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn. 

Linh hoạt thiết kế và điều chỉnh kế hoạch đầu tư
Thiết kế danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro, đồng thời dễ dàng điều chỉnh kế hoạch đầu tư (đầu tư thêm, rút tiền, chuyển đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ phân bổ phí) hoàn toàn trực tuyến. 

Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn
Gia tăng giá trị hợp đồng với Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ mỗi 3 năm và Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt vào Năm 20.
Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Sản phẩm mang tới 3 nhóm quyền lợi với cấu trúc đơn giản và dễ hiểu.


Chi tiết quyền lợi sản phẩm